Missie en visie

‘d’Uylenborch, een veilig nest!’

Vanuit het voorbeeld van Jezus Christus, met de bijbel als inspiratiebron, wil d’Uylenborch richting geven aan het leven van de kinderen die aan de school zijn toevertrouwd. Openheid, respect en vertrouwen zijn daarin belangrijke sleutelwoorden.
Ieder kind is welkom op d’Uylenborch en moet zich veilig en thuis kunnen voelen op de school, ongeacht ras, godsdienst of cultuur. Respect voor elkaar en de ander, oog voor kwetsbare mensen en een verantwoordelijke omgang met de Schepping zijn belangrijke uitgangspunten.
De woorden hierboven sluiten mooi aan bij onze missie en visie: d’Uylenborch, een veilig nest!
De naam van de school is afgeleid van de woorden ‘uil’ en ‘borch’. De uil is het symbool voor wijsheid: zo met de leerlingen omgaan, dat zij hun talenten zo optimaal mogelijk gebruiken. ‘Borch’ staat voor burcht, een symbool van bescherming: een school waarin kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Binnen de muren van het schoolgebouw draait het om de woorden: aandacht, acceptatie, betrokkenheid, respect, vertrouwen, veiligheid en geloof.