Missie en visie

‘d’Uylenborch, een veilig nest!’

Vanuit het voorbeeld van Jezus Christus, met de bijbel als inspiratiebron, wil d’Uylenborch richting geven aan het leven van de kinderen die aan de school zijn toevertrouwd. Openheid, respect en vertrouwen zijn daarin belangrijke sleutelwoorden.

Ieder kind is welkom op d’Uylenborch en moet zich veilig en thuis kunnen voelen op de school, ongeacht ras, godsdienst of cultuur. Respect voor elkaar en de ander, oog voor kwetsbare mensen en een verantwoordelijke omgang met de Schepping zijn belangrijke uitgangspunten.

De woorden hierboven sluiten mooi aan bij onze missie en visie: d’Uylenborch, een veilig nest!

De naam van onze school bestaat uit de woorden uil en borch. De uil is het symbool van wijsheid. Een begrip dat wij onze leerlingen naar vermogen, rekening houdend met de onderwijsbehoeften, willen bijbrengen. Borch komt van burcht, een veilige, beschermde omgeving. Dat proberen wij onze leerlingen te geven.

Kernwoorden die hierbij voor ons centraal staan en zichtbaar in ons werk zijn: 

Aandacht: zorg voor de leerlingen en rekening houdend met verschillen in onderwijsbehoeften. 

Acceptatie: iemand erkennen zoals hij is. Dit geldt voor de relatie tussen leerlingen en leerkrachten, maar ook voor leerlingen onderling.

Betrokkenheid: open staan voor de omgeving rond het kind en betrokken zijn bij hun ontwikkeling.

Geborgenheid: een gevoel van veiligheid ervaren waarin je jezelf mag zijn.

Respect: accepteer en waardeer elkaar zoals je bent, iedereen telt mee. 

Vertrouwen: doe wat je belooft en laat niemand in de steek. 

Veilig: voel je vrij om mee te doen op onze school. 

Geloof: onze school leeft en werkt vanuit het geloof in Jezus Christus