Scholenvereniging De Stroming

d’ Uylenborch is één van de tien scholen die onder het bevoegd gezag vallen van ‘De Stroming’, de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in het Land van Heusden en Altena. Onder deze vereniging vallen de scholen:

 • De Ark te Meeuwen
 • Het Baken te Werkendam
 • Eben Haëzer te Woudrichem
 • Het Fundament te Genderen
 • ’t Kompas te Werkendam
 • De Parel te Giessen/Rijswijk
 • De Regenboog te Nieuwendijk
 • De Sprankel te Dussen
 • d’ Uylenborch te Almkerk
 • Waardhuizen te Waardhuizen
 • De Zaaier te Andel

De Stroming heeft een eigen website: www.destroming.eu

Wij willen met elkaar zorgen voor het voortbestaan van het Protestants Christelijk onderwijs in het Land van Heusden en Altena. Om dit te verwezenlijken hebben we elkaar nodig.
Wij vinden goed Protestants Christelijk onderwijs in onze regio van groot belang. Daarvoor hebben we niet alleen gekwalificeerd personeel nodig, maar ook een sterke achterban die ons steunen wil. Vandaar dat we een vereniging zijn. De algemene ledenvergadering vormt het hoogste orgaan. De vereniging bestaat uit leden (ouders) die zich sterk betrokken voelen bij de school(scholen).

Wenst u lid te worden van de vereniging kunt u de onderstaande formulieren invullen en inleveren bij de directeur van onze school of mailen naar administratie@destroming.eu

Aanmeldingsformulier Vereniging De stroming

Incassoformulier Vereniging De stroming