Verlof aanvragen

Het kan gebeuren dat u extra verlof voor uw kind wil aanvragen. We verzoeken u vriendelijk om eerst de informatie in de schoolgids hierover te lezen. Het verlof moet ruim op tijd aangevraagd zijn. De directeur beslist over het wel of niet toestaan van extra verlof. Indien nodig zal er met u contact op worden genomen. Het verlof kunt u aanvragen via cns@uylenborch.nl of via onderstaand verlofformulier. Geeft u duidelijk aan wat de reden voor het verlof is, om welke leerling(en) het gaat en welke datum. U ontvangt een reactie terug of het verlof wel of niet is goedgekeurd.

Formulier verlofaanvraag