Verlof aanvragen

Het kan gebeuren dat u extra verlof voor uw kind wil aanvragen. We verzoeken u vriendelijk om eerst de informatie ‘Regeling verlof basisonderwijs’ te lezen. Deze kunt u hier onder vinden en in de schoolgids.

Het verlof moet ruim op tijd aangevraagd zijn. De directeur beslist over het wel of niet toestaan van extra verlof. Indien nodig zal er met u contact op worden genomen. Het verlof kunt u aanvragen via onderstaand verlofformulier. Geeft u duidelijk aan wat de reden voor het verlof is, om welke leerling(en) het gaat en welke datum. U ontvangt een reactie terug of het verlof wel of niet is goedgekeurd.

Formulier verlofaanvraag

Regeling verlof basisonderwijs