Brabant Verkeersveiligheidslabel

Brabants Veiligheids Label (BVL) Het BVL is een uiterlijke waardering voor de geleverde kwaliteitsverbetering op het gebied van verkeersveiligheid. Scholen laten met het BVL zien dat het de school ernst is met de verkeersveiligheid. Het BVL is tastbaar en herkenbaar voor scholen, voor de (potentiële) leerlingen, hun ouders en voor alle anderen. Bij de kwaliteitsverbetering die tot toekenning van het BVL leidt, gaat het voor scholen in het basisonderwijs om de volgende onderdelen waar aan kan worden gewerkt:Afbeeldingsresultaat voor brabant verkeersveiligheidslabel

  • de schoolorganisatie,
  • verkeerseducatie in de klas,
  • verkeerseducatieprojecten,
  • praktische verkeerseducatie,
  • een verkeersveilige schoolomgeving en verkeersveilige school-thuisroutes,
  • de betrokkenheid van ouders bij verkeerseducatie.

Het bijbehorende label hangt bij de voordeur van de school. Momenteel bestaat onze werkgroep uit meerdere teamleden en drie verkeersouders. Zij zorgen voor de organisatie van verschillende acties en projecten rondom verkeer en verkeersveiligheid. Hierbij kunt u denken aan: ‘de parkeeractie’, ‘het dode hoek-project’, ‘de fietsverlichtingscontrole’ en ‘de Verkeersweek’.