School

d ’Uylenborch is een school die in het centrum van Almkerk ligt. Almkerk is een dorp dat midden in het land van Heusden en Altena te vinden is.

Op dit moment bezoeken ongeveer 235 leerlingen onze school. Deze leerlingen zijn verdeeld over 10 groepen.

Onze school valt sinds 1 oktober 2018 onder de Vereniging De Stroming

Op d’Uylenborch wordt veel aandacht besteed aan de zorg voor leerlingen. Voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong hebben wij een Acadingroep en een plusklas voor leerlingen uit groep 5 t/m 8. Voor leerlingen uit groep 1 t/m 4 is er de Ontdekkersgroep.

Speciale aandacht wordt besteed aan leerlingen met uitval op reken-, taal- en/of leesgebied. Voor deze leerlingen is er vier ochtenden een hulpklas.

Identiteit

Wij hechten waarde aan de identiteit van onze school. Benieuwd geworden naar hoe wij hierin staan? Klik dan hieronder!

Meer

Missie en visie

Hier kunt u meer lezen over de missie en visie van onze school.

Meer

Team

Het team van d’ Uylenborch bestaat uit een enthousiaste groep leerkrachten en onderwijsondersteuners die zich door scholing ontwikkelt en met plezier lesgeeft aan alle kinderen.

Meer

Ouderhulpgroep

De ouderhulpgroep ondersteunt diverse activiteiten op school. Meer informatie kunt u hier vinden.

Meer

MR en GMR

Hier kunt u meer informatie vinden over de MR en GMR.

Meer

College van bestuur

Sinds 1 augustus 2018 is het bestuur en intern toezicht organiek gescheiden. Hier kunt u meer informatie vinden over het College van bestuur.

Meer

Scholenvereniging De Stroming

CNS d' Uylenborch is één van de scholen die onder het bevoegd gezag vallen van ‘De Stroming’, de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in het Land van Heusden en Altena. Klik hieronder voor meer informatie.

Meer

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke zorg onze school wel en niet kan bieden.

Meer

Zorg

Hier leest u hoe wij vormgeven aan de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen d.m.v. remedial teaching, de hulpklas, Ontdekkersgroep, Plusklas en Acadingroep.

Meer

Kanjerschool

Onze school is een Kanjerschool, lees hier meer.

Meer

Brabants Veiligheidslabel

CNS d' Uylenborch is gecertificeerd met het Brabants Verkeersveiligheidslabel. Dat label is een keurmerk dat door de provincie Noord-Brabant wordt uitgereikt aan scholen die voldoen aan de voorwaarden voor goed verkeersonderwijs. Lees er hieronder meer over.

Meer

Vacatures

De Stroming zoekt invallers in onze 'flexibele schil'. Iets voor jou?

Meer