School

CNS d’Uylenborch is een dorpsschool die in het centrum van Almkerk ligt. Almkerk is een dorp dat midden in het land van Heusden en Altena te vinden is.

Op dit moment bezoeken ongeveer 200 leerlingen onze school. Deze leerlingen zijn verdeeld over 9 groepen.

Onze school valt sinds 1 oktober 2018 onder de Vereniging De Stroming

Op d’Uylenborch wordt veel aandacht besteed aan de zorg voor leerlingen. Voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong uit groep 5 t/m 8 hebben wij Denkwijs en een Acadingroep.  Ook voor leerlingen uit groep 2 t/m 4 is er Denkwijs.

Speciale aandacht wordt besteed aan leerlingen met uitval op reken-, taal- en/of leesgebied. Voor deze leerlingen is er drie ochtenden Leerwijs.

Identiteit

Wij hechten waarde aan de identiteit van onze school. Benieuwd geworden naar hoe wij hierin staan? Klik dan hieronder!

Meer

Missie en visie

Hier kunt u meer lezen over de missie en visie van onze school.

Meer

Team

Het team van d’ Uylenborch bestaat uit een enthousiaste groep leerkrachten en onderwijsondersteuners die zich door scholing ontwikkelt en met plezier lesgeeft aan alle kinderen.

Meer

Ouderhulpgroep

De ouderhulpgroep ondersteunt diverse activiteiten op school. Meer informatie kunt u hier vinden.

Meer

MR en GMR

Hier kunt u meer informatie vinden over de MR en GMR.

Meer

Scholenvereniging De Stroming

CNS d' Uylenborch is één van de scholen die onder het bevoegd gezag vallen van ‘De Stroming’, de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in het Land van Heusden en Altena. Klik hieronder voor meer informatie.

Meer

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke zorg onze school wel kan bieden.

Meer

Zorg

Hier leest u hoe wij vormgeven aan de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen d.m.v. remedial teaching, de hulpklas, Ontdekkersgroep, Plusklas en Acadingroep.

Meer

Kanjerschool

Onze school is een Kanjerschool. Via de methode ‘Kanjer’ krijgen kinderen inzicht in sociale situaties, eigen gedrag en dat van de ander. Dit wordt met spel uitgelegd via vier gekleurde petten en bijbehorende dieren die bepaald gedrag vertonen. Het welbevinden van kinderen wordt groter, omdat zij handvatten krijgen om te kunnen omgaan met probleemsituaties, hun eigen gedrag meer kunnen sturen en dat van een ander beter begrijpen.

Meer

Cultureel onderwijs

C.N.S. d’Uylenborch hecht veel waarde aan haar cultuurbeleid. Dit houdt in dat wij cultuur- en muziekeducatie een vaste plek in ons onderwijs aan kinderen willen geven. Zo hebben wij ieder jaar een blazersklas en volgen wij een programma van Muziekwijzer Altena. Het doel is om kinderen zoveel mogelijk in contact te brengen met muziek. Verder volgen wij een jaarlijks cultuurprogramma van Cultuurmenu Altena. Cultuurmenu Altena bestaat jaarlijks uit diverse projecten, voor iedere klas één. De projecten zijn afwisselend en in samenwerking met zowel lokale als landelijke kunstprofessionals.

Meer

Brabants Veiligheidslabel

CNS d' Uylenborch is gecertificeerd met het Brabants Verkeersveiligheidslabel. Dat label is een keurmerk dat door de provincie Noord-Brabant wordt uitgereikt aan scholen die voldoen aan de voorwaarden voor goed verkeersonderwijs. Lees er hieronder meer over.

Meer

Vacatures

De Stroming is regelmatig op zoek naar leerkrachten voor een groep of in de flexibele schil.

Meer