Kanjerschool

We spreken in het algemeen van een geslaagde sociale ontwikkeling als kinderen goed met andere kinderen omgaan (samen spelen, samenwerken en samen delen) en in staat zijn alledaagse bij de leeftijd passende problemen (lastige situaties en conflicten) op te lossen. Het aanleren van deze sociale vaardigheden verloopt via sociale processen thuis, op school en in de vrije tijd. De meeste kinderen beheersen de basis van deze sociaal emotionele vaardigheden wanneer zij op de basisschool starten.

Via de methode ‘Kanjer’ krijgen kinderen inzicht in sociale situaties, eigen gedrag en dat van de ander. Dit wordt via spel uitgelegd via vier gekleurde petten en bijbehorende dieren die bepaald gedrag vertonen. Iedereen draagt een witte pet met een voorkeur voor het oplossen van problemen in een bepaalde kleur. Het welbevinden van kinderen wordt groter, omdat zij handvatten krijgen om te kunnen omgaan met probleemsituaties, hun eigen gedrag meer kunnen sturen en dat van een ander beter begrijpen.

Bij ‘Kanjer’ wordt gewerkt aan de volgende sociale vaardigheden:

  • Oog hebben voor de ander (rekening houden met de ander, verbale en non-verbale signalen goed interpreteren)
  • Overleggen met de ander (samenwerken, luisteren en helpen, eigen mening niet opdringen)
  • De bedoelingen van de ander aanvoelen (gevoelens van anderen begrijpen)
  • Beheersen van eigen emoties (kunnen omgaan met tegenslag, niet bij het minste of geringste in huilen uitbarsten, verbale beheersing)
  • Controleren van eigen gedragingen (fysieke beheersing, nadenken alvorens te handelen)
  • Oplossen van problemen (cognitieve beheersing, in staat zijn conflicten op te lossen)
  • Respecteren van regels (je kunnen houden aan afspraken, beloftes nakomen)

Ouders hebben eens per jaar de mogelijkheid om een ‘Kanjerles’ bij wonen.