Cultureel onderwijs

Sinds de start van schooljaar 2017/2018 hebben wij een Interne Cultuur Coördinator (ICC) binnen onze school. Deze coördinator heeft als taak de activiteiten ronden cultuur en muziek binnen onze school te stimuleren en te coördineren.

C.N.S. d’Uylenborch hecht veel waarde aan haar cultuurbeleid. Dit houdt in dat wij cultuur- en muziekeducatie een vaste plek in ons onderwijs aan kinderen willen geven. Wij volgen sinds dit schooljaar een programma van Muziekwijzer Altena. Het doel is zoveel mogelijk kinderen muziek te laten maken. Naast de bekende blazersklassen op onze school is dit programma een welkome aanvulling op ons muziekonderwijs. Kinderen maken kennis met diverse facetten van zelf muziek maken. De leerlingen ontdekken muziekstijlen, koper en houten blaasinstrumenten, snaarinstrumenten, slagwerk, zang en samenspel. Verder volgen wij een jaarlijks cultuurprogramma van Cultuurmenu Altena. Cultuurmenu Altena bestaat jaarlijks uit diverse projecten, voor iedere klas één. De projecten zijn afwisselend en in samenwerking met zowel lokale als landelijke kunstprofessionals. Ieder jaar staat een andere kunst-/cultuurdiscipline centraal.

Het programma van het schooljaar 2019-2020 is een combinatie van foto, film en media.

Media zijn overal en de impact daarvan op ons dagelijks leven wordt steeds groter. Door technologische ontwikkeling bieden media steeds meer mogelijkheden. Niet alleen in informatievoorziening maar ook op gebied van ontspanning en kunst. Film, smartphone-fotografie, computerkunst en hologrammen; allemaal kunstvormen die ons veel nieuwe dingen laten ontdekken maar die ook uitnodigen om zelf deel te nemen en te maken. Maar hoe leer je in de klas eigenlijk over (nieuwe) media?

De bibliotheek CultuurPuntAltena ontwikkelt binnen Cultuurmenu Altena een Mediakunst programma voor schooljaar 2019-2020. Een belangrijk doel is leerlingen bewust maken van hun rol als mediagebruiker én mediamaker. Diverse 21ste eeuwse vaardigheden zoals creativiteit, kritisch denken en ICT-vaardigheden worden bij de leerlingen ontwikkeld binnen de vier verschillende projecten.

Groep 1/2 : Door de ogen van de fotograaf

Kaderen, licht en kijken. De belangrijkste onderdelen voor een fotograaf. In dit project gaan de kleuters zelf aan de slag met deze onderdelen. Ze krijgen een masterclass van professionals en worden voor een dag een echte fotograaf. Het project wordt aangevuld met voorbereidende en afsluitende lessen over fotografie.  

Groep 3/4 – Animeer!

Heeft jouw schaar ook een keer jouw huiswerk opgegeten? Of misschien geblaft? De leerlingen gaan zelf een animatiefilm maken met levenloze voorwerpen in de hoofdrol! Een etui wordt zo een onverzadigbaar papier etend monster en de pennen spelen met zijn allen een spelletje verstoppertje. 

Groep 5/6 – Achter de schermen

Iedereen kijkt wel eens film, maar weet je ook wat er allemaal voor nodig is om een film te maken. Filmfestival Gorinchem neemt de leerlingen mee achter de schermen. Samen met de klas wordt de film WAD bezocht in bioscoop Hollywoud. In de voorbereidende en afsluitende lessen wordt er o.a. aandacht besteed aan het begrip film.

Groep 7/8 – Maak je eigen hologram!

Misschien heb je wel eens een hologram gezien? Tegenwoordig is er op nagenoeg elke bankpas of creditcard een zogenoemd beveiligingshologram aangebracht. Een hologram is een complete driedimensionale afbeelding van een object in een plat vlak. Door deze afbeelding vanuit verschillende punten te bekijken is een ruimtelijk beeld van het object te zien. Het lijkt hierbij alsof de afbeelding een ruimtelijk voorwerp is dat tastbaar is. Dit is echter niet zo, want de ruimtelijkheid bestaat slechts uit licht en niet uit materie. In dit project gaan leerlingen een eigen hologram maken.