Cultureel onderwijs

Sinds de start van schooljaar 2017/2018 hebben wij een Interne Cultuur Coördinator (ICC) binnen onze school. Deze coördinator heeft als taak de activiteiten ronden cultuur en muziek binnen onze school te stimuleren en te coördineren.

C.N.S. d’Uylenborch hecht veel waarde aan haar cultuurbeleid. Dit houdt in dat wij cultuur- en muziekeducatie een vaste plek in ons onderwijs aan kinderen willen geven. Wij volgen sinds dit schooljaar een programma van Muziekwijzer Altena. Het doel is zoveel mogelijk kinderen muziek te laten maken. Naast de bekende blazersklassen op onze school is dit programma een welkome aanvulling op ons muziekonderwijs. Kinderen maken kennis met diverse facetten van zelf muziek maken. De leerlingen ontdekken muziekstijlen, koper en houten blaasinstrumenten, snaarinstrumenten, slagwerk, zang en samenspel. Verder volgen wij een jaarlijks cultuurprogramma van Cultuurmenu Altena. Cultuurmenu Altena bestaat jaarlijks uit diverse projecten, voor iedere klas één. De projecten zijn afwisselend en in samenwerking met zowel lokale als landelijke kunstprofessionals. Ieder jaar staat een andere kunst-/cultuurdiscipline centraal.