Identiteit

C.N.S. d’Uylenborch is een christelijke basisschool. Vanuit het voorbeeld van Jezus Christus, met de Bijbel als onze inspiratiebron, willen wij richting geven aan het leven van de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. Daarom vertellen wij kinderen uit de Bijbel en proberen wij de boodschap te vertalen naar de tijd waarin wij nu leven. Door hier samen met de kinderen over te praten en na te denken, willen wij hen in navolging van de christelijke boodschap een hoopvolle levensvisie voor de toekomst meegeven. We willen hen leren onderscheid te maken tussen zinvol en zinloos, recht en onrecht. Openheid, respect en vertrouwen zijn voor ons daarin belangrijke sleutelwoorden.

Wij vertellen de bijbelverhalen met behulp van onze methode Kind op maandag of lezen de verhalen uit de Bijbel en vertalen dit naar de huidige tijd: hoe gaan we met elkaar om, wat kunnen we uit de verhalen leren en hoe passen wij dit toe in onze wereld? Dagelijks worden er ook christelijke liederen gezongen. De dag wordt in alle groepen begonnen en beëindigd met gebed.

Elk jaar vieren we één christelijk feest in de kerk. Het ene jaar vieren we samen met alle kinderen en ouders het kerstfeest in de kerk en het andere jaar vieren we samen het paasfeest. Daarnaast wordt er jaarlijks een kerk-school-gezinsdienst gehouden. Deze dienst wordt voorbereid door teamleden, ouders en afgevaardigden van de plaatselijke kerken. De twee weken voorafgaand aan de kerk-school-gezinsdienst lezen, zingen en werken we in de klassen over het gekozen thema dat centraal staat in deze dienst.

Ieder kind is welkom op d’Uylenborch en moet zich veilig en thuis kunnen voelen bij ons op school, ongeacht ras, godsdienst of cultuur. Respect voor elkaar en de ander, oog voor de kwetsbare mensen en een verantwoord omgaan met de Schepping vinden wij belangrijke uitgangspunten.