Wat wordt er gedaan op het gebied van cultuureducatie?

18 januari 2019

d’Uylenborch hecht veel waarde aan haar cultuurbeleid. Dit houdt in dat wij cultuur- en muziekeducatie een vaste plek in ons onderwijs aan kinderen willen geven. Zo hebben wij ieder jaar een blazersklas en volgen wij een programma van Muziekwijzer Altena. Het doel is om kinderen zoveel mogelijk in contact te brengen met muziek. Verder volgen wij een jaarlijks cultuurprogramma van Cultuurmenu Altena. Cultuurmenu Altena bestaat jaarlijks uit diverse projecten, voor iedere klas één. De projecten zijn afwisselend en in samenwerking met zowel lokale als landelijke kunstprofessionals.

Hier vindt u meer informatie.