Wat kan ik doen als ik een gesprek wil met de leerkracht?

31 oktober 2018

U kunt in contact komen met de groepsleerkracht van uw kind of de directeur van de school door een afspraak te maken. Hiervoor kunt u altijd mailen, bellen of na schooltijd even binnenlopen om een afspraak te maken. De mailadressen vindt u onder het Tabblad School – Team.