Wat houdt de Kanjertraining in?

27 juli 2018

Via de methode ‘Kanjer’ krijgen kinderen inzicht in sociale situaties, eigen gedrag en dat van de ander. Dit wordt via spel uitgelegd via vier gekleurde petten en bijbehorende dieren die bepaald gedrag vertonen. Iedereen draagt een witte pet met een voorkeur voor het oplossen van problemen in een bepaalde kleur. Het welbevinden van kinderen wordt groter, omdat zij handvatten krijgen om te kunnen omgaan met probleemsituaties, hun eigen gedrag meer kunnen sturen en dat van een ander beter begrijpen.
Bij ‘Kanjer’ wordt gewerkt aan diverse sociale vaardigheden. Hier kunt u daar meer over lezen.