Wanneer krijgen de kinderen hun rapport?

25 oktober 2018

De kinderen uit groep 1 en 2 krijgen twee keer per jaar een plakboek mee naar huis, gevuld met verwerkingen uit de afgelopen periode. Daarnaast krijgen de kinderen uit groep 2 twee keer per jaar (in februari en juni) een rapport mee naar huis.
Ook in groep 3 tot en met 8 krijgt ieder kind twee keer per jaar een rapport mee. Het eerste rapport verschijnt in februari en het tweede rapport ontvangt u in juni. Naar aanleiding van deze rapporten zijn er contactmomenten. In november worden er vorderingsgesprekken gehouden. De behaalde resultaten van de leerlingen worden dan besproken. U mag natuurlijk ook zelf een gesprek aanvragen.