Hoe wordt er zorg geboden?

18 januari 2019

Wij hechten als school veel waarde aan onderwijs wat aansluit bij de onderwijsbehoeften van leerlingen. Hier leest u hoe wij het mogelijk maken ons onderwijs zo vorm te geven dat het aansluit bij die onderwijsbehoeften van leerlingen m.b.v. Handelingsgericht werken, remedial teaching, de hulpklas, Ontdekkersgroep, Plusklas en Acadingroep.