Hoe werkt het lesgeven op de Chromebooks?

27 juli 2018

Op school werken wij met Chromebooks. Deze Chromebooks worden in alle groepen structureel ingezet in ons lesrooster. Het belangrijkste doel is hierbij de Chromebook gebruiken als extra oefenmiddel voor de bestaande vakken. Denk hierbij aan oefenprogramma’s, werkstukken en presentaties. Ook worden diverse toetsen digitaal afgenomen. Wij vinden het belangrijk om te zorgen voor voldoende afwisseling tussen het digitaal werken en het werken op papier en zullen hier in de toekomst ook rekening mee blijven houden.

In de groepen 7 en 8 wordt bij het vak rekenen volledig digitaal gewerkt. Dit houdt in dat leerlingen de rekenstof dus op de Chromebook maken en niet meer in een schrift. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de software van onze rekenmethode ‘Wereld in getallen’.