Hoe werkt het lesgeven op de Chromebooks?

27 juli 2018

Op school werken wij met Chromebooks. Deze Chromebooks worden in alle groepen structureel ingezet in ons lesrooster. Het belangrijkste doel is hierbij de Chromebook gebruiken als extra oefenmiddel voor de bestaande vakken. Denk hierbij aan oefenprogramma’s, werkstukken en presentaties. Ook worden diverse toetsen digitaal afgenomen. Wij vinden het belangrijk om te zorgen voor voldoende afwisseling tussen het digitaal werken en het werken op papier en zullen hier in de toekomst ook rekening mee blijven houden.