Als ik wil helpen op school, hoe gaat dat in zijn werk?

31 oktober 2018

Via onze nieuwsbrief of via de mail vraagt de leerkracht indien nodig hulp van ouders bij activiteiten zoals excursies, knutselactiviteiten e.d.

Er worden ook allerlei activiteiten in samenwerking met onze ouderhulpgroep georganiseerd. Zij assisteren de leerkrachten bij bijzondere activiteiten, zoals: kerstviering, sinterklaasfeest, kerk-school-gezinsdienst, Pasen, Koningsspelen, korfbaltoernooi enz.  Wanneer er nieuwe ouders gezocht worden voor de ouderhulpgroep, wordt er een oproep geplaatst op de nieuwsbrief.